YİBDER

Atölyeler

YİBDER’in atölyeleri, çocukların sağlıklı ve dengeli bir şekilde büyümelerini desteklemek ve ailelerin ebeveynlik becerilerini geliştirmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ebeveyn atölyeleri, ailelere çocukların fiziksel, duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini desteklemek için gerekli bilgi ve becerilere sahip olmalarında rehberlik eder.

DİL VE İLETİŞİM

man running with blue flowing wave

KİŞİSEL GELİŞİM

Music notes on a stave or staff consisting of five lines curving into the distance with diminishing perspective and a clef in the foreground with scattered notes  black and white illustration

DOĞA VE MACERA