YİBDER

Ulusal veya uluslararası yarışmalara katılmak, çocukların bireysel ve sosyal gelişimlerini desteklemeye ve onlara farklı perspektifler kazandırmaya yardımcı olur. Çocukların bir yarışmaya hazırlanması ve başvurması onların geleceğe daha hazırlıklı bir şekilde bakmalarını sağlayan kalıcı bir öğrenme deneyimidir.

YİBDER olarak çocukları, yeteneklerini, yaratıcılıklarını ve özgünlüklerini ortaya çıkarmaları ve başarıları ile başkalarına ilham olmaları için destekliyoruz.

AÇTIĞIMIZ YARIŞMALAR

1. ATIKTAN SANAT YARIŞMASI

1. PROJE FİKRİ YARIŞMASI