YİBDER

Çalışma Alanlarımız

Ülkemizde insan haklarına olan duyarlılığı artırmak ve bu anlayışı kalıcı bir şekilde yerleştirmek için, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne paralel bir çerçevede çalışmalar yürütüyoruz. İnsan haklarına saygı, adalet, eşitlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkelerini ön planda tutarak, çocukların bu önemli konularda bilinçlenmesini amaçlıyoruz. Ayrıca, bu değerleri güçlendirmek ve toplumsal değişim sağlamak için çocuklarla çocuklar için projeler geliştirip uygulanmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.