YİBDER

Etkinlikler

Derneğimiz, toplumsal değişim sağlama, bilinirlik oluşturma, kaynak toplama ve üyeleri bir araya getirme gibi çeşitli amaçlarla etkinlikler düzenler. Bizler “Bir Çocuk Yetiştirmek için Bir Kasaba Gerekir” atasözünün gerçekliğine inanıyoruz. Bunun için üyelerimizin çalıştığımız konularla ilgili bilgi ve farkındalık geliştirmesini, bir araya gelerek etkili bir şekilde iletişim kurmalarını, işbirliği yapmalarını ve derneğimize aktif katılım sağlamalarını önemsiyoruz.

Genel Kurul
Toplantımızı Gerçekleştirdik
30 Temmuz 2023

Dernek Yönetim
Kurulumuz Toplandı
16 Eylül 2023

Yıllık Faaliyet Planlaması İçin Üyelermiz Bir Araya Geldi
23 Eylül 2023