YİBDER

Raporlar

YİBDER, “Yıllık Beyannameler,” “Faaliyet Raporları,” “Proje Raporları,”  “Yayınlar” ve ”Bağışçı Hakları Beyannamesi” gibi belgelerini buradan sizlerle paylaşarak, derneğin şeffaflığını artırmayı, üyelerine ve bağışçılarına hesap vermeyi, projelerimizin başarılarını ve geliştirilmesi gereken yanlarını değerlendirmeyi ve sizlerle paylaşmayı hedefler.