YİBDER

Eğitimler

YİBDER, üyelerinin ve toplumun çalıştıkları konularda daha bilinçli ve farkındalık sahibi olmalarını hedefler. Eğitimlerimiz, üyelerimizin konuyla ilgili temel bilgileri edinmelerini sağlar, beceri ve yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olur. Biz bu eğitimleri, çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için birlikte çalışmanın gerekliliğine olan inancımızın bir yansıması olarak görüyoruz.

3968932

HAK TEMELLİ YAKLAŞIM &
ÇOCUK HAKLARI

4 Kasım 2023

SİVİL TOPLUM &
SİVİL TOPLUMCULUK

25 Kasım 2023

Crowd of different people standing in form of speech bubble isometric concept on blue background vector illustration

İZLEME &
SAVUNUCULUK

23 Aralık 2023