YİBDER

Çevre Sorunları

İklim değişikliği, sürdürülebilir şehirler, topluluklar, çevre kirliliği, biyoçeşitlilik ve tüm bunlara bağlı olarak sürekli artak açlık ve yoksulluk gibi küresel sorunların çözümünde çocuklar değişime öncülük ediyor.

Çevre sorunları küresel kalkınma hedeflerinin önemli bir parçası olmakla birlikte sağlıklı bir çevre, ekonomik refah, toplumsal eşitlik gibi konularda da aksiyon almayı gerektirmektedir. Bu sorunlarla mücadelede ve çözümde yer almak isteyen çocukların katkısı geniş, kapsayıcı ve sürdürülebilir politikaların geliştirilmesine öncülük eder.

Yarının liderleri, bugünün gençlik aktivizmini geliştiren çocukların çevre sorunlarında aktif rol oynaması, sorumluluk alması ve katılımcı kararlar alması küresel hedeflere ulaşmak için kritik bir rol oynar.