YİBDER

İnsan ve Çocuk Hakları

İnsan hakları evrenseldir ve ayrım gözetmeksizin tüm insanlara aittir.

Eleanor Roosevelt

İnsan hakları, her bireyin doğuştan sahip olduğu temel hak ve özgürlükleri ifade eder. İnsanlar arasında eşitsizliğe yol açan her türlü uygulamanın ortadan kaldırılmasını ve insanlık onuruna yakışır muamelenin güvence altına alınmasını garanti eder.

Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan haklara erişilmesi düşünce ve ifade özgürlüğünün yaygınlaştırılmasının, fırsat eşitliğinin sağlanmasının, çocuk işçiliğinin önlenmesinin, aile içi şiddet ve istismarın ortadan kaldırılmasının, çocuk korumaya yönelik denetimlerin oluşturulmasının, yoksulluk ve derin açlığa son verilmesinin, iklim krizi ile mücadele edilmesinin önünü açacaktır.

Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin Temel İlkeleri

Çocuğa ilişkin tüm eylemler, çocuğun yararına en uygun olana göre şekillendirilir.

Çocuğa ilişkin tüm eylemler, çocuğun yararına en uygun olana göre şekillendirilir.

Çocuk kendini ilgilendiren her konuda düşüncelerini söyleme, değişime yön verme ve harekete geçme hakkına sahiptir.

Çocuk kendini ilgilendiren her konuda düşüncelerini söyleme, değişime yön verme ve harekete geçme hakkına sahiptir.