YİBDER

Katılım ve Liderlik

Çocuklar, hayal gücü ile dolu dünyaların büyüklüğünü gösterirler. Walt Disney

Düşüncelerini ifade etme, kendisini ilgilendiren her konuda karar alma süreçlerine katılım gösterme her birey için olduğu gibi çocuklar için de temel bir haktır.

Çocukların yaşlarına ve gelişimsel düzeylerine göre toplumlarının değişim süreçlerinde rol ve sorumluluk almasının teşvik edilmesi onların liderlik etme becerilerini ortaya çıkarır. Aynı zamanda onların özsaygılarını artırarak savunuculuk bilinci kazanmaları, problem çözme becerilerini geliştirmeleri, empati yapma ve işbirliği içinde çalışmalarını destekler.

Etkili ve aktif katılım süreçleri geleceğin liderlerini yetiştirmeye katkıda bulunur, çocukların bilgiye dayalı kararlar alarak sosyal adaleti tesis etmesine temel oluşturur.