YİBDER

Nitelikli Eğitim

Eğitimin amacı, çocuğun kişiliğinin, zihinsel ve bedensel yeteneklerinin mümkün olduğunca geliştirilmesidir. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme

 

Nitelikli eğitim, eğitimin herkes için sürdürülebilir, erişilebilir ve kaliteli olmasını hedefler.

 

Çocukların 21. yüzyıl becerilerini geliştirmeyi amaçlamasının yanı sıra sağlanması, Eğitimde her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, fırsat eşitliğinin teşvik edilmesi, kapsayıcı eğitimin yaygınlaştırılması ve yaşam boyu öğrenmenin desteklenmesini ön planda tutar.