YİBDER

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Toplumsal cinsiyet eşitliği kadın ve erkeklerin toplumsal siyasal, kültürel ve ekonomik açıdan eşit haklara, fırsatlara ve değerlere sahip olmasını amaçlayan bir ilkedir. Cinsiyete dayalı ayrımcılığın ve eşitsizliğin tamamen ortadan kaldırılması insan hakları uygulamalarının istisnasız herkes için olması kabulüne dayanır ve toplumsal adaletin gerçekleştirilmesini sağlar.

Kadın ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması, şiddet ve istismarın önlenmesi kadın ve kız çocuklarının güçlenmelerini güvence altına alır. Kadın ve kız çocuklarının toplumsal yaşamın her alanında liderlik etme ve karar alma süreçlerinde tam katılım göstermeleri barışçıl toplumun vazgeçilmez bir unsurudur.